SLIKE / CRTEŽI
PAINTINGS / DRAWINGSA searching for light

    "...Za Natašu Đurović termin "svjetlost" ne predstavlja fizičku kategoriju niti likovni elemenat u smislu karavađovskog "chiaroscuro", još manje neku impresionističku dimenziju. Ona je u umjetnikovoj svijesti metafizička kategorija, svjetlost kao metafora dobra i pozitivne energije... nešto skriveno, mistično, višeznačno i gotovo neobjašnjivo - fluid koji obavija sve misleće i živo u svemiru.

    Na prvom segmentu radova, hronološki posmatrano, iz mrtvila i bezličnosti tame izbijaju "iskre svjetlosti", kao podsticaj za daljim traganjima. U sljedećem segmentu, postepeno ispod zlatnih i tamnih fleka, naziru se u nizovima određene slike... Kulminaciju koncepta predstavlja diptih sa dvije monumentalne "iskre tame", teške, crne, monolitne, prijeteće, sa tako razrađenom fakturom koja jasno asocira na pokušaj proboja pozitivne energije, dobra, to jest "svjetlosti"..."


Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti,
profesor Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje


    "... Nataša Đurović u svojim likovnim delima govori jezikom visokog modernizma apstraktnog smera. To znači i da je potpuno koncentrisana na rešavanje kompozicione strukture slikovnog polja poetizovanim (a ne dramatičnim) sukobom svetlog i tamnog: na belinu podloge naneta je lučna crna forma koja unutar sebe sadrži blagu, tek primetnu reljefnost. U tim vrlo kontrastnim površinama zapaža se istovremeno snažno isijavanje (sa preovlađujuće beline) i delikatno svetlucanje (sa tamnih partija) svetlosti koje skupa upućuju na ono što Nataša Đurović obazrivo naziva "traganje". Površina njenih platana oživljena je i kratkim potezima diskretnog kolorita koji usmeravaju pažnju posmatrača prema znakovnosti one nenametljive vrste što konceptualno ne opterećuje značenje njenih dela već ih jedino vizuelno dinamizuje.

    Ova slikarka, to nam pokazuje njena biografija, nema potrebu za stalnim prisustvovanjem u umetničkom životu. Ona naprotiv nedvosmisleno potvrđuje klasično pravilo da se mogu prikazati samo takvi umetnički opusi koji su zaokruženi, koncepcijski i plastički potpuno definisani te estetički ubedljivo vredni da bi bili izloženi sudu javnosti. Ciklus slika i crteža "Traganje za svjetlošću" Nataša Đurović prikazan u Galeriji "Sue Ryder" upravo to potvrđuju uspostavljajući simbolički luk koji povezuje početak i kraj modernizma, početak i kraj ovog veka, početak i kraj jedne burne stvaralačke povesti koja još uvek ostavlja dubokog traga u vremenu."


Jovan Despotović, istoričar umjetnosti,
kustos Muzeja savremene umjetnosti Beograd    "...Postavku čini dvadesetak radova u kojima je tretiran problem svjetlosti-tame...Svjetlost je za nju ontološka kategorija, simbol pozitivnog, života, a tama je gašenje, umiranje.

    ...Slijede slike tamnog hromatskog registra, u kojima se naziru neki apstraktni, simbolički znaci, zatim one naglašene fakture koje nagovještavaju proboj svijetlog. Najuspjelija su djela velikog formata   realizovana kao diptih, triptih. Njihovo tijelo čine neke forme koje asociraju i na oko, kružnice, čak sječiva. Prazne površine "pozadine" i bijelog još više ih monumentalizuju. U nekim od njih registruju se tragovi zlatnog u vidu mrlja, fleka, čime postiže utisak lebdenja i transcedentnog, imanentan vizantijskoj umjetnosti.

     Karakteriše ih skladnost, ritam, odnosno fini osjećaj umjetnice za mjeru i oblik. Rafiniranost likovnog izraza je u znaku minimalističkih iskustava transponovanih na originalan, upečatljiv način..."Nataša Nikčević, istoričar umjetnosti,
novinar lista “Pobjeda”
Icons | Paintings | Installations | Conservations | Biography | Contact