INSTALACIJA / AMBIENTALNA INSTALACIJA / PERFORMANS, INSTALACIJA
INSTALLATION / AMBIENTAL INSTALLATION / PERFORMANCE, INSTALLATIONŠoljica kafe za osobu X...
(Ima li što ???)

(Zajednički projekat sa umjetnicom Biljanom Keković)
Bijela strijela, duga horizontala trpeze prekrivene raskošnim bijelim stoljnjakom, "rekvizitarijum" gospodskog enterijera, svečanih trenutaka i odabranog društva, izmiješta se u spoljašnjost, u javni prostor u kome fasada dvora u pozadini figurira kao adekvatna scenografska podloga. Međutim, ovaj aranžman time ne dobija status "opšteg dobra", "javne stvari" za "masovno konzumiranje". Bijela dovršenost, bijela aura kompozicije, elegantni, apstraktni niz bijelih šoljica za kafu rasporedenih na površini stola i pravilna repeticija iste forme koja dejstvuje kao matrica, kao modul građenja niza, uspostavlja hladnu distancu u odnosu na posmatrača, konstituiše se kao znak reda i uređenosti, nedodirljivosti i neprikosnovenosti. U tom kontekstu, ostaci kafe u uturašnjosti šoljica nisu evidencija intervencije čovjeka, nisu tragovi "obavljenog rituala", već dejstvuju kao vrsta internog ornamenta, kao forma lišena "regularne" funkcije i "zapisane" upotrebne vrijednosti.

Nasuprot ove instalirane, konstruisane i kontrolisane dimenzije rada, paralelno se odvijala "alternativna", "populistička", happening strana projekta neposredno obavljanje rituala, proricanja sudbine gledanjem u šolju, kao otvaranje "šarenog polja mogućnosti", kao direktni "govor sa prolaznikom na ulici", kao komunikacija/oponašanje njegove svakodnevice. Na mjesto ekskluzivnosti prvog, "kontrolisanog" dijela rada, ovdje je na djelu "demokratičnost upotrebe", "sloboda pristupa", "trenutna inspiracija", proizvoljnost i improvizacija, neformalno ponašanje, javno eksponiranje malih, privatnih rituala.

U tom fizičkom i semantičkom prostoru koji se konstituiše između dva segmenta rada, između dva njegova stanja, između fiksne, pozicije kadra i pokretnog, tekućeg događaja, između dovršenog i mogućeg, otvara se prostor za lociranje i problematizovanje ili relaksirano, dozirano ironično, "čitanje" fenomena rekonstrukcije.

Svetlana Racanović, istoričar umjetnosti,
direktor Nansen dijalog centra
U nastavku
INSTALACIJA / AMBIENTALNA INSTALACIJA
INSTALLATION / AMBIENTAL INSTALLATION