INSTALACIJA / AMBIENTALNA INSTALACIJA / PERFORMANS, INSTALACIJA
INSTALLATION / AMBIENTAL INSTALLATION / PERFORMANCE, INSTALLATION


U okviru ovogodišnjeg likovnog programa Festivala Grad teatar posebno mjesto pripada instalaciji "Fenomen svjetlosti" Nataše Đurović predstavljenoj na omanjoj pjaceti u Budvanskom Starom gradu.

Izložena instalacija, posvećena istraživanju fenomena duhovne svjetlosti, sugeriše određen vid daljeg prodora ove umjetnice u suštinu jedne sasvim osobene likovne retorike. U pitanju je umjetničko djelo na relaciji od jednostavnog do složenog, od dvodimenzionalnog do pune plastičnosti, od elementarnog pojmovnog oblika do kompleksne strukture. Zapravo, primarna ideja skrivenog intimnog zapisa, skrivenog u specifičnoj formi piramide, rezultirat će, dakle, trodimenzionalnim skulpturalno arhitektonskim oblikom sa posebnim simboličkim značenjem oplemenjenim naročitim kolorističkim efektima. Ova skulptura u relaciji sa dvodimenzionalnom projekcijom složenih fotografija predstavljenih u formi slike okačene na zid u neposrednoj njenoj blizini (fotografski zapis destrukcije instalacije "Ispovijed" koja je na temu vatre ove godine bila predstavljena u francuskom gradu St. Paul de Vence), predstavlja završni čin koji u sebi sadrži sve elemente predhodne, primarne i sekundarne egzistencije djela, podsjećajući tako na bitan proces svog nastanka. Svojim osobenim iskazom Nataša Đurović je prikazala jednu evoluciju stvaranja umjetničkog djela u kome njegova prethodna stanja predstavljaju dio završnog čina, ali koja bi u određenom drugačijem kontekstu, takođe, mogla biti i definitivni oblik.

Likovna instalacija "Fenomen svjetlosti" koliko u svojoj cjelini, toliko i po pojedinačnim elementima oblika i boje, a zatim i primjenom broja tri (tri ugla na svakoj strani piramide i tri zida koja formiraju pjacetu) nudi mnoga tumačenja u njoj zapretenih simbola. Dodatni estetski kvalitet izložbe predstavlja angažman kontrolisanog formiranja posebne ambijentalne cjeline. Simbolika piramide vezuje se za središte svijeta i axis mundi kao iskonske svete planine, ona predstavlja najjednostavniju i najsavršeniju sliku sinteze, sliku težnje i uzdizanja ka vječnom, vanvremenskom, Božanskom. Tjeme piramide predstavlja simbol najvišeg duhovnog, hijerarhijskog i inicijacijskog dostignuća. Takođe, ona simboliše vatru, plamen, svjetlost, kao i strukturu vasione. Upravo unutar ovakvog univerzalnog oblika, posebne simbolike, Đurovićeva skriva svoju intimnu ispovjest sa idejom o istini i iskrenosti kao putu ka otkrivanju i mogućem približavanju nestvorenoj Božjoj svjetlosti, odnosno duševnom blaženstvu. Ne slučajno, piramida je drevnom slikarskom tehnikom enkaustike (boja pomiješana sa voskom koji opet ima posebno simboličko značenje) obojena crveno, dok joj vrh isijava u zlatnoj boji kao simbolu sunca, savršenstva, srca, duhovne Hristove nestvorene svjetlosti, suštinskog cilja. U likovnoj poetici Nataše Đurović izdvaja se težnja za jednim ličnim, univerzalnim jezikom, koji može da poveže nešto što je potpuno tradicionalno, srednjevjekovno u likovnom smislu, pa čak i duhu, sa nečim što je svakidašnje, moderno, što se trenutno događa. Svojim slikarskim darom i invencijom ova umjetnica hrabro i nenametljivo osvaja prostore umjetničkog stvaranja svrstavajući se u red najeminentnijih umjetnika savremene crnogorske likovne scene.

Lucija Đurašković, istoričar umjetnosti,
direktor Muzeja i galerija Budva


    Autoanaliza sa vremenske distance
Piramidalna konstrukcija u zasebnoj odaji evocira/markira zaštićenu zonu privatnosti, individualne memorije, moguće dobrovoljne izolacije i smirenog ličnog užitka. Impregnirana osjećajem radosnog sjećanja i porodične zaštite, ova tvorevina se, na sopstvenim vremensko prostornim koordinatama, konstituiše kao privilegovana teritorija, uporišna zona aktivnog života.

Lako lebdenje piramidalne konstrukcije, sofisticirani sfumato svjetlucave, prozirne tkanine, delikatna melodija muzičke kutije, znaci su povratka u prošlost koje nije regresija sa dramom, traumatično evociranje, već memorija bez tegobe, bez tenzije lošeg iskustva i podjednako bez haotične pretrage, histeričnog prekopavanja i mahnitog deponovanja predmeta. Ovo je jedna sređenost emocija, iskrenost misli, prečišćenost sjećanja koje sakuplja, odmjerava, odabira i gradi, tvori uravnoteženi, čisti poredak jednostavnih stvari, ličnih dragocjenosti koje su akumulirale intimno prošlo, koje rekonstruišu doba djetinstva. Ti autentični predmeti, stari ćilimi, knjiga Svetog pisma i muzička kutija kao objektna i zvučna konkretizacija dječijeg željenog, pravilnim prostornim poretkom ponavljaju piramidalnu formu intenzivirajući njena simbolička svojstva i "zaštitničku" funkciju.

"Spoljašnja" piramida štiti, ograđuje, sakuplja energiju i svojom svjetlošću rasvjetljava privatnost, intimno sjećanje; njome se "unutrašnja" piramida, od ličnih predmeta kao materije i tvari sjećanja, pokazuje, razotkriva, izlaže sa iskrenošću i povjerenjem.

Svetlana Racanović, istoričar umjetnosti,
direktor Nansen dijalog centra


     Težnja uzvišenom
...Kroz principe Yang-a i Yin-a, kao imanentne značajke njenih kodiranih likovno-jezičkih referenci ona uzdiže mikrokosmički svijet ka duhovnom središtu – Uzvišenom. Instalacija ”Težnja uzvišenom” prezentirana na Hercegnovskom zimskom likovnom salonu, za koju je dobila nagradu, zamišljena kao neprekidni niz crnih kvadara, zrači energijom koja nije više ishodište lične ispovjesti, već simbol univerzalnog značenja koji projektuje njenu filozofsko intelektualnu i likovnu poruku. Instalacija se formirala tokom samog otvaranja Salona, otapanjem impastnog sloja crne enkaustike kojim se stvarala različita formalna struktura svakog segmenta ponaosob, emanirajući kroz nestajanje duševnog i fizičkog taloga čovječanstva potrebu uznošenja prema najvišim, eteričnim, duhovnim sferama simbolizovanim zlatno obojenim površinama - na vrhu. Ovaj rad praćen je vizuelnim i osjetilnim senzacijama mirisa i zvuka koje proizvodi otapanje i kapanje voska na podlogu...

Ljiljana Zeković, istoričar umjetnosti,
direktor Umjetničkog muzeja Crne GoreU nastavku
AMBIENTALNA INSTALACIJA / PERFORMANS, INSTALACIJA
AMBIENTAL INSTALLATION / PERFORMANCE, INSTALLATION