KONZERVACIJA i RESTAURACIJA
CONSERVATION and RESTORATION • 1981-1986 studije na Kulturološkom fakultetu, odsjek konzervacije i restauracije slikarskih djela
 • 1983-1984 terenski rad sa ekipama Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije
 • 1984 studijski boravak u Narodnom muzeju Beograd (kod prof.mr M.Medića)
 • 1985 studijski boravak u Restauratorskom ateljeu Akademije likovnih umetnosti Ljubljana (kod prof.mr F.Kokalja)
 • 1985 studijski boravak u Pracownie Konserwacii Zabytkow Oddzial w Sczecinie
 • 1986 diplomirala na Kulturološkom fakultetu na Cetinju, oblast konzervacije i restauracije štafelajnog slikarstva (kod prof.mr Mihaila Jovićevića)
 • 1989 specijalizacija u Atelier de restauration et conservation d’object d’art – ARCOA, Pariz
 • 1990 studijski boravak na Université de Paris I – Pantheon Sorbona, MST Conservation et Restauration des Biens Cultureles, Paris
 • 1990-1992 poslijediplomske studije na Akademiji likovnih umetnosti Ljubljana
 • 1992 magistrirala na ALU Ljubljana, oblast likovne tehnologije (mentori prof.dr Franc Curk i prof.dr Vida Hudoklin)
 • 1986 do sada asistent, docent, zatim vanredni profesor na Kulturološkom fakultetu i Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju

Nataša Đurović od 1983. godine aktivno se bavi konzervacijom i restauracijom slikarskih djela, posebno u domenu štafelajnog slikarstva.

Konzervirala je i restaurirala slike nekih od najznačajnijih crnogorskih umjetnika 20. vijeka: Petra Lubarde, Jovana Zonjića, Miloša Vuškovića, Fila Filipovića. Pored toga konzervirala je i restaurirala više desetina slika i ikona iz 18., 19. i 20. vijeka, među kojima je slika Vlaha Bukovca i dvije slike Anastasa Bocarića, vlasništvo Narodnog muzeja Crne Gore, italijanska barokna slika i grčke i ruske ikone iz 18. i 19. vijeka, slika F.Zieglera iz 1896. godine, pet ikona na platnu cetinjskog ikonopisca Marka Vujovića s kraja 19. vijeka, slike Petra Omčikusa, E.de Kermadera, M.Sokolova, M.Maskarelija (20. vijek) itd.

Učestvovala je na konzervaciji i restauraciji ikonostasa manastira Ravanica, ikonostasa Saborne crkve u Kraljevu, ikonostasa Saborne crkve u Užicu, zidnim slikama manastira Stične, Slovenija, Reljefu Crne Gore, slikama na platnu iz Chapelle du Jesuites, Chambrai, Francuska itd.


Konzervatorsko – restauratorski tretman slike Vlaha Bukovca ”Crnogorac s puškom ” iz 1883. godine.

Slika prije tretmana Detalj oštećenja Probe čišćenja Detalj poslije tretmana
Poprečni presjek bojenog sloja Rendgenski snimak Slika poslije tretmanaKonzervatorsko – restauratorski tretman ikone ”Bogorodica sa Hristom”, Marka Vujovića, s početka 20. vijeka.

Ikona na početku tretmana
– fiksiranje bojenog sloja
Detalj nakon rentaulaže i čišćenja Ikona nakon obrade kita Ikona nakon retuširanja i rekonstrukcijeKonzervatorsko – restauratorski tretman slike F.Zieglera ”Portret crnogorskog serdara” iz 1896. godine.

Slika prije tretmana Poleđina slike Detalj slike prije tretmana Slika nakon tretmana

Icons | Paintings | Installations | Conservations | Biography | Contact